Новини

Відділ кадрів

керівник відділу кадрів

Керівник служби – Мініч Тетяна Леонідівна, телефон: (03352) 5-02-56.


Розташування: 1-й поверх головного корпусу ЦРЛ


Час прийому громадян: з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 17.00.

 

 

 

 

Завдання відділу кадрів Ковельського МТМО:

- Розробка кадрової політики і стратегії Ковельського МТМО.

- Комплектування медичного об’єднання фахівцями необхідних професій, спеціальностей  і кваліфікації.

- Формування резерву кадрів  на  заміщення керівного  складу Ковельського МТМО.

- Інформування про наявні вакансії, використання засобів масової інформації для розміщення оголошень про вакантні посади.

- Установлення прямих зв’язків з навчальними закладами і службами зайнятості.

- Оформлення прийому, переводу і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства України, наказів головного лікаря Ковельського МТМО.

- Видача довідок про роботу в медичному об’єднанні, займану посаду і розмір зарплати.

- Контроль за станом трудової дисципліни в структурних підрозділах Ковельського МТМО і дотриманням працівниками  правил внутрішнього трудового розпорядку.

- Аналіз плинності кадрів.

- Організація роботи по підвищенню  кваліфікації  працівників Ковельського МТМО.

- Облік особового складу.

- Видача довідок про дійсну і колишню трудову діяльність працівників.

- Підготовка необхідних матеріалів для призначення пенсій працівникам.

- Підготовка необхідних документів з загальнообов’язкового державного соціального страхування.

- Складання графіків щорічних основних відпусток, облік використання працівниками відпусток, оформлення щорічних основних відпусток і додаткових відпусток.

- Розгляд скарг і заяв працівників з питань прийому, переміщення і звільнення, порушення трудового законодавства.


  робочий процес