Новини

 Терапевтичне відділення

 Завідувач: Качинська Людмила Василівна – лікар вищої категорії

 Завідувач:Качинська Людмила Василівна – лікар вищої категорії

Телефон: 5-90-17

Старша медична сестра: Токар Тетяна Геннадіївна

 Відділення розраховано на 60 ліжок в т.ч.:

     - 40 терапевтичних;
           - 10 гастроентерологічних;
           - 10 ендокринологічних.

      Основними завданнями терапевтичного відділення є:

- Надання планової та ургентної кваліфікованої стаціонарної медичної допомоги хворим терапевтичного профілю з шлунково - кишковою, ендокринною, гематологічною, нефрологічною, серцевою та онко - патологією.
- Проведення діагностичної роботи, встановлення та верифікація діагнозів, визначення з напрямком подальшого спеціалізованного лікування в разі необхідності.
- Повне або часткове відновлення працездатності хворого.
- Засвоєння та впровадження в практику роботи нових сучасних засобів і методів  лікування та діагностики.

У відділенні проводиться висококліфікована діагностична та лікувальна робота. За потреби організовуються консиліуми з участю адміністрації лікарні, професорсько-викладацького складу кафедри та лікарів відділення.

В своїй діяльності терапевтичне відділення керується Конституцією України, чинним законодавством, наказами МОЗ України, розпорядженнями Ради міністрів, обласної, міської державних адміністрацій та іншими нормативно-правовими актами України.

Колектив відділення постійно прагне до покращення комфорту умов лікуванння наших пацієнтів.

 

обстеження

 обстеження2

  маніпуляційна

 

 відділення2

фото 6