Новини

 Клініко - діагностична лабораторія

завідувач відділення

 

Завідувач: Шабанова Оксана Василівна - лікар вищої категорії

 Телефон: 5-11-07

 Старша медична сестра:

 

            Клініко-діагностична лабораторія працює в плановому та ургентному режимі.

Клініко-діагностична  лабораторія ЦРЛ забезпечена сучасним обладнанням. Використовуються реактиви передових фірм, ліцензованих в Україні. В лабораторії працює кваліфікований персонал, який постійно підвищує кваліфікацію шляхом проходження курсів удосконалення, участі в науково-практичних конференціях, семінарах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клініко-діагностична    лабораторія     виконує широкий   спектр досліджень:

Клічнічні дослідження: 

Гематологічні дослідження

 1. Визначення ШОЕ.
 2. Визначення гемоглобіну.
 3. Підрахунок кількості лейкоцитів в камері.
 4. Підрахунок кількості еритроцитів в камері.
 5. Підрахунок числа тромбоцитів.
 6. Підрахунок ретикулоцитів.
 7. Лейкоформула.
 8. Визначення гематокриту.
 9. Визначення тривалості кровотечі.
 10. Визначення часу згортання крові.
 11. Визначення токсогенної зернистості лейкоцитів.
 12. Визначення осмотичної резистентності еритроцитів.
 13. Дослідження крові на наявність гемопаразитів.
 14. Дослідження крові на LЕ-клітини.

Дослідження сечі

 1. Загальні властивості (кількість, колір, реакція, прозорість, питома вага).
 2. Визначення глюкози якісне та кількісне.
 3. Визначення білку якісне та кількісне.
 4. Визначення кетонових тіл.
 5. Визначення жовчних пігментів.
 6. Мікроскопічне дослідження осаду.
 7. Дослідження сечі по Нечипоренко.
 8. Дослідження сечі по Амбурже.
 9. Дослідження сечі по Зимницькому.
 10. Дослідження сечі на активні лейкоцити.
 11. Бактеріоскопія осаду на МБТ.

Дослідження ліквору

 1. Загальні властивості (колір, прозорість, кількість).
 2. Визначення цитозу та диференціація клітинних елементів.
 3. Визначення білку.
 4. Визначення глюкози.
 5. Визначення хлоридів.
 6. Реакція Панді.
 7. Бактеріоскопія осаду на МБТ і флору.

Дослідження ексудатів і трансудатів

 1. Загальні властивості (характер, колір, прозорість, відносна густина). 
 2. Реакція Рівальта.
 3. Визначення білку кількісне.
 4. Мікроскопічне дослідження осаду.

Дослідження харкотиння

 1. Фізичні властивості (характер, колір, кількість, консистенція, запах). 
 2. Мікроскопічні дослідження.
 3. Бактеріоскопія на МБТ.

Дослідження калу

 1. Фізичні властивості (колір, форма, запах, домішки, слиз).
 2. Мікроскопічне дослідження.
 3. Копроцитограма.
 4. Дослідження фекалій на найпростіші.
 5. Дослідження фекалій по Като.
 6. Дослідження фекалій методом збагачення.
 7. Визначення стеркобіліну.
 8. Дослідження на ентеробіоз.
 9. Дослідження на стронгілоідоз (по Берману).

Дослідження виділень із сечостатевих органів

 1. Дослідження виділень на трихомонади.
 2. Дослідження виділень на гонококи.
 3. Дослідження виділень на хламідії.
 4. Дослідження мазків на вірус простого герпесу.
 5. Дослідження мазків на гарднерели.
 6. Дослідження мазків на мікоплазмоз.
 7. Дослідження секрету простати.
 8. Визначення ступеня чистоти піхви.
 9. Дослідження еякуляту.

ІІ Біохімічні дослідження

Показники білкового обміну

 1. Визначення загального білка
 2. Визначення креатиніну
 3. Визначення сечовини
 4. Визначення сечової кислоти
 5. Тимолова проба
 6. Визначення мікроальбуміну сечі.

Показники ліпідного обміну

 1. Визначення загального холестерину.
 2. Визначення В-ліпопротеїдів.
 3. Визначення тригліцеридів.
 4. Визначення ліпопротеїдів високої щільності.
 5. Визначення ліпопротеїдів низької щільності.
 6. Визначення ліпопротеїдів дуже низької щільності.
 7. Визначення коефіцієнту атерогенності

Дослідження активності ферментів

 1. Визначення активності АлАТ.
 2. Визначення активності АсАТ.
 3. Визначення активності ГГТП.
 4. Визначення активності L-амілази.

Показники вуглеводного обміну

 1. Визначення глюкози в крові.
 2. Визначення глюкози в спинномозковій рідині
 3. Визначення серомукоїдів.

Показники пігментного обміну

 1. Визначення білірубіну в крові.

Показники водно-сольового та мінерального обміну

 1. Визначення натрію вбіологічних рідинах.
 2. Визначення калію вбіологічних рідинах.
 3. Визначення кальцію іонованого і загального.
 4. Визначення хлору вбіологічних рідинах.

Дослідження гемостазу

 1. Визначення протромбінового індексу.
 2. Визначення фібриногену крові.
 3. Визначення  МНВ.
 4. Визначення АЧТЧ.

IV Імунологічні дослідження

1. визначення СРБ білка

2. визначення ревматоїдного фактору

3. визначення антистрептолізину-0

4.визначення тиреотропного гормону (ТТГ)

5. визначення вільного тироксину (T4 вільн.)

6. визначення вільного трийодтиронін (T3 вільн.)

7. визначення аутоантитіл до тироїдної пероксидази (АТ-ТПО)

8. визначення австралійського антигену (HBsAg)

9. визначення маркерів до гепатиту В

10. визначення антитіл до гапатиту C

11. визначення простат специфічного антигену (PSA)

12. визначення тропоніну І якісне

13. визначення тропоніну T кількісне

14. визначення Д - димеру кількісне

15. визначення антигену Н. pylori

16. мікрореакція преципітації (РМП) з кардіоліпіновим антигеном з інактивованою сироваткою, якісна

17. РМП з кардіоліпіновим антигеном з плазмою крові, якісна

18. РМП з кардіоліпіновим антигеном, з плазмою крові або інактивованою сироваткою, кількісна

19. реакція імунофлюорисценції РІФ - 200 непрямий метод, кількісна

20. реакція імунофлюорисценції з абсорбцією (РІФ - абс) непрямий метод, якісна

21. виявлення сумарних антитіл до Treponema pallidum, методом ІФА

22. дослідження на бліду спірохету в темному полі зору

23. визначення імуноглобулінів класу G до хламідій в сироватці крові, ІФА

24. визначення імуноглобулінів класу G до вірусу простого герпесу, ІФА

25. визначення імуноглобулінів класу G до токсоплазми, ІФА

26. визначення імуноглобулінів класу G до цитомегаловірусу, ІФА

27. виявлення антитіл до Treponema pallidum в реакції пасивної гемаглютинації (РПГА)

28. виявлення антигенів Micoplazma hominis методом прямої імунофлюорисценції (РІФ)

29. визначення імуноглобуліну класу E (загальний), ІФА

 

1

 

2