Новини

 Рентгенівський кабінет стаціонару

завідувач відділення

 

Завідувач: Басістий Василь Федорович - лікар вищої категорії

 

    Рентгенологічні обстеження населення проводяться на сучасному рентгенівському діагностичному обладнанні з цифровою обробкою зображення, цифровому рентгенологічному апараті для профілактичного обстеження органів грудної клітки, палатних портативних рентгенапаратах та плівкових діагностичних комплексах.

 

             

 

 

Рентгенодіагностичними комплексами дозволяють виконувати багатопрофільні рентгенологічні дослідження, такі як:

   1.Дослiдження органiв грудної клiтини /ОГК/:

       - рентгеноскопiя

       - рентгенографiя в однiй,або двох проекцiях

       - рентгеноскопiя та рентгенографiя серця з контрастуванням стравоходу

       - ларингографiя

       - рентгенографiя серця,дiафрагми

           2.Дослiдження органiв травлення:

       - фарингографiя контрастна

       - рентгеноскопiя черевної порожнини /оглядова/

       - рентгенографiя черевної порожнини /оглядова/

       - рентгеноскопiя та рентгенографiя шлунку за традицiйною методою

       - самостiйна рентгеноскопiя та рентгенографiя стравоходу

       - холангiохолецистографiя внутрiшньовенна

       - холецистографiя пероральна

       - первинне подвiйне контрастування шлунку

       - дуоденографiя беззондова

       - iрригоскопiя

       - iрригографія

           3.Дослiдження кiстково-суглубової системи:

       - рентгенографiя периферичних вiддiлiв кiстяка та хребта в однiй,або двох проекцiях

       - рентгенографiя черепа у двох проекцiях

       - рентгенографiя колоносових пазух

       - рентгенографiя скронево-щелепового суглобу

       - рентгенографiя нижньої щелепи

       - рентгенографiя кiсток носа

       - рентгенографiя зубiв

       - рентгенографiя скроневої кiстки

       - рентгенографiя ключицi

       - рентгенографiя лопатки у двох проекцiях

       - рентгенографiя ребер iз аутокомпресiєю

       - рентгенографiя грудини в двох проекцiях

       - рентгенографiя усiх вiддiлiв хребта

       - рентгенографiя кiсток миски

       - рентгенографiя м'яких тканин.

4.Рентгенологiчнi дослiдження якi використовуються в урологiї та гiнекологiї:

       - урографiя оглядова

       - урографiя внутрiшньовенна                                                                                                

       - ретроградна пiєлографiя

       - ретроградна цистографiя

       - уретерографiя

       - гiстеросальпiнгографiя

       - пельвiографiя

       - пневмопельвiографiя.

     5.Складнi та спецiальнi рентгенологiчнi дослiдження:

       - фiстулографiя

       - рентгенографiя додаткових пазух носа iз контрастуванням

       - рентгенографiя носопролиґу у боковій проекції

       - рентгенографiя пiрамiд скроневих кiсток у рiзних проекцiях

       - функцiональнi рентгенограми ступнiв

       - функцiональнi рентгенограми хребта

       - рентгеноодонтопарадонтографія.

 

1