Завідувач: Шабанова Оксана Василівна, лікар вищої категорії
Телефон: 7-15-15

Старший лаборант: Міщук Валентина Ростиславівна

Клініко-діагностична лабораторія працює в плановому та ургентному режимі. Використовуються реактиви провідних фірм, ліцензованих в Україні. Висококваліфіковані фахівці гарантують  швидкість і високу точність лабораторних досліджень за допомогою  сучасного обладнання.

Широкий спектр аналізів:

– загальноклінічні (кров, сеча, кал, також мазки і зішкряби);

– гематологічний комплекс – надасть інформацію про кількісний і якісний склад клітинних елементів крові);

–  біохімічні (дадуть можливість оцінити стан і функціональність кожного з внутрішніх органів);

–  антитіла класу IgM до вірусу SARS-CoV-2;

– антитіла класу IgG до вірусу SARS-CoV-2;

– експрес-тест на антиген до вірусу SARS-CoV-2.

 

Це дасть можливість перевірити роботу:

* білкового обміну (заг. білок, сечова к-та, сечовина, креатинін)

* вуглеводного (вміст глюкози в крові)

* пігментного (білірубін заг., прямий, непрямий)

* ліпідного (заг. холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, тригліцериди)

* водно-сольового (калій, натрій, кальцій заг., кальцій іон, хлор)

* гормонального (вміст в крові певних гормонів щитоподібні залози та гормонів репродукції)

 

Перелік медичних послуг, які надає

 клініко-діагностична лабораторія  ЦРЛ Ковельського МТМО

І. Гематологічні дослідження

* Загальний аналіз крові

* Лейкоформула

* Підрахунок ретикулоцитів

* Визначення тривалості кровотечі та часу згортання крові

* Дослідження крові на наявність гемопаразитів.

ІІ. Загальноклінічні дослідження

* Загальний аналіз сечі

* Мікроскопічне дослідження осаду сечі

* Визначення глюкози в сечі (кількісне)

* Визначення білку в сечі (кількісне)

* Дослідження сечі за Нечипоренком

* Дослідження сечі за Амбурже

* Дослідження сечі за Зимницьким

* Дослідження сечі на активні лейкоцити

* Загальний аналіз ліквору

* Загальний аналіз ексудатів і трансудатів

* Загальний аналіз харкотиння

* Дослідження фекалій на яйця глистів

* Копроцитограма

* Виявлення прихованої крові в калі (FOB)

* Виявлення антигену Н. pylori в калі

* Дослідження виділень із сечостатевих органів

ІІІ. Біохімічні дослідження

* Визначення показників білкового обміну (загальний білок, С-реактивний білок, креатинін, сечовина, сечова кислота);

* Визначення показників ліпідного обміну (загальний холестерин, тригліцериди, ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ), ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїдів дуже низької щільності (ЛПДНЩ);

* Визначення активності ферментів (аланінамінотрансфераза (АлАТ), аспартатамінотрансфераза (АсАТ), α-амілаза, креатинкіназа;

* Визначення показників вуглеводного обміну (глюкоза, глікозильований гемоглобін (HbA1c));

* Визначення показників пігментного обміну (білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий);

* Визначення показників водно-сольового та мінерального обміну ( калій, натрій, кальцій, кальцій іонізований, хлор);

* Дослідження гемостазу (протромбіновий індекс, фібриноген, МНВ, АЧТЧ).

ІV. Імунологічні дослідження

* Визначення ревмопроб (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-0.);

* Визначення гормонів щитоподібної залози (тиреотропний гормон (ТТГ), вільний тироксин (T4 вільн.), аутоантитіла  до тироїдної пероксидази (АТ-ТПО);

* Визначення гормонів реподукції ( лютеїнізуючий гормон (ЛГ), фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), пролактин, прогестерон, естрадіол, тестостерон загальний);

* Визначення гепатитів ( гепатит С (anti HCV), гепатит В (HBsAg));

* Визначення простат специфічного антигену (PSA);

* Визначення кардіомаркерів (креатинкіназа (СК), креатинкіназа фракція МВ ( СК-МВ), натрійдіуретичний пептид (NT-proBNP));

* Визначення ST2 (маркер ризику розвитку серцевої недостатності;

* Визначення  NGAL  (маркер ранньої діагностики ниркової недостатності);

* Визначення тропоніну І кількісне;

* Визначення D-димеру кількісне;

* Визначення прокальцитоніну (PCT);

* Визначення концентрації такролімусу;

* Мікрореакція преципітації (РМП) з кардіоліпіновим антигеном з інактивованою сироваткою, якісна;

* РМП з кардіоліпіновим антигеном з плазмою крові, якісна;

* РМП з кардіоліпіновим антигеном, з плазмою крові або інактивованою сироваткою, кількісна;

* Реакція імунофлюорисценції РІФ – 200 непрямий метод, кількісна

* Реакція імунофлюорисценції з абсорбцією (РІФ – абс) непрямий метод, якісна;

* Виявлення сумарних антитіл до Treponema pallidum, методом ІФА;

*Дослідження на бліду спірохету в темному полі зору;

*Виявлення антитіл до Treponema pallidum в реакції пасивної гемаглютинації (РПГА);

* Визначення імуноглобуліну класу E (загальний), ІФА.

 

Клініко-діагностична лабораторія Ковельського МТМО – це європейський стандарт лабораторних обстежень! Для наших пацієнтів – все найкраще!

Лікарі:

Шабанова Оксана Василівна

Шабанова Оксана Василівна

лікар-лаборант біохімічних досліджень вищої категорії, завідувач клініко-діагностичної лабораторії

Закінчила: Львівський державний університет
ім. Івана Франка

Федорко Лариса Володимирівна

Федорко Лариса Володимирівна

лікар-лаборант (клінічних досліджень) вищої категорії

Закінчила: Львівський державний університет
ім. Івана Франка

Сахарук Катерина Василівна

Сахарук Катерина Василівна

лікар-лаборант (клінічних досліджень) другої категорії

Закінчила: Національний медичний університет
ім. О.О. Богомольця (м. Київ)

Іванюк Ірина Василівна

Іванюк Ірина Василівна

цитоморфолог І категорії

Закінчила: Київський національний університет
ім. Т. Шевченка