На 2024 рік між Ковельським МТМО та Національною службою здоров’я України укладено Договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій  на 30 пакетів медичних послуг:


1. ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки (за рішенням лікаря ПМД), та/або з використанням засобів телекомунікації.

Підстави надання послуги: 

 • декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу;
 • самозвернення при невідкладному стані (незалежно від наявності декларації про вибір лікаря).

 

2. ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ У СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ

    Умови надання послуги: стаціонарно.

    Підстави надання послуги:

 •       направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 •       направлення лікуючого лікаря;
 •       доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 •       переведення з іншого ЗОЗ/клінічного підрозділу ЗОЗ;
 •       самозвернення у невідкладному стані.

 

3. СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

      Умови надання послуги: стаціонарно.

      Підстави надання послуги:

 •       направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 •       направлення лікуючого лікаря;
 •       доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 •       переведення з іншого ЗОЗ та/або клінічного підрозділу ЗОЗ;
 •       самозвернення у невідкладному стані.

 

4. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРОМУ МОЗКОВОМУ ІНСУЛЬТІ

     Умови надання послуги: стаціонарно.

    Підстави надання послуги:

 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • переведення з іншого ЗОЗ та/або клінічного підрозділу ЗОЗ;
 • самозвернення у невідкладному стані пацієнтів з діагнозом:
  • І60 Субарахноїдальний крововилив;
  • І61 Внутрішньомозковий крововилив;
  • І62 Інший нетравматичний внутрішньочерепний крововилив;
  • I63 Інфаркт головного мозку;
  • 167.6 Негнійний тромбоз внутрішньочерепного венозного синуса.

 

5. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРОМУ ІНФАРКТІ МІОКАРДА

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 •       доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 •       переведення з іншого ЗОЗ та/або клінічного підрозділу ЗОЗ;
 •       самозвернення у невідкладному стані пацієнтів із такими діагнозами:

o   I21 Гострий інфаркт міокарда;

o   I22 Повторний інфаркт міокарда.

 

6. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПОЛОГАХ

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • самозвернення для розродження;
 • переведення з іншого ЗОЗ та/або клінічного підрозділу ЗОЗ пацієнток з діагнозом розродження (О80-О84).

 

7. ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА, СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ

Умови надання послуги: амбулаторно (зокрема, в умовах приймального відділення), за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки при наявності медичних показань (за рішенням лікуючого лікаря) або з використанням засобів телекомунікації.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога, лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку, лікаря-педіатра, лікаря-психолога, лікаря-психіатра, лікаря- психіатра дитячого, лікаря-психіатра підліткового, лікаря-нарколога, лікаря-фтизіатра, лікаря-фтизіатра дитячого;
 • самозвернення до лікаря, у якого пацієнт/пацієнтка із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом;
 • самозвернення у невідкладному стані.

 

8. МАМОГРАФІЯ

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • вік пацієнтки – від 40 років і старше.


9. ГІСТЕРОСКОПІЯ

 Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • вік пацієнтки – від 50 років і старше.


10. ЕЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПІЯ

  Умови надання послуги: амбулаторно.

  Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • вік пацієнта/пацієнтки – від 50 років і старше.

 

11. КОЛОНОСКОПІЯ

Умови надання послуги: амбулаторно

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • вік пацієнта/пацієнтки – від 40 років і старше.

 

12. ЦИСТОСКОПІЯ

Умови надання послуги:  амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • вік пацієнта/пацієнтки – від 50 років і старше.

 

13. БРОНХОСКОПІЯ

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • вік пацієнта/пацієнтки – від 50 років і старше.

 

14. ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ МЕТОДОМ ГЕМОДІАЛІЗУ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги: направлення лікаря-нефролога/ лікаря-нефролога дитячого при встановленому діагнозі:

 •       N18.4 Хронічна хвороба нирок, стадія 4 (виключно до показів, вказаних у галузевих стандартах у сфері охорони здоров’я);
 •       N18.5 Хронічна хвороба нирок, стадія 5;
 •       N18.8 Інші прояви хронічної ниркової недостатності;
 •       N18.9 Хронічна хвороба нирок неуточнена;
 •       N19 Ниркова недостатність неуточнена.

 

15. ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ ТА СУПРОВІД ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ В АМБУЛАТОРНИХ ТА СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 •       направлення лікуючого лікаря, видане пацієнтам з клінічно та морфологічно встановленим діагнозом злоякісного новоутворення;
 •       переведення з іншого ЗОЗ та/або клінічного підрозділу ЗОЗ.

 

16. ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА СУПРОВІД ОСІБ ІЗ ВІРУСОМ ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ (ТА ПІДОЗРОЮ НА ВІЛ)

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • самозвернення.

 

17. ЛІКУВАННЯ ОСІБ ІЗ ПСИХІЧНИМИ ТА ПОВЕДІНКОВИМИ РОЗЛАДАМИ ВНАСЛІДОК ВЖИВАННЯ ОПІОЇДІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРЕПАРАТІВ ЗАМІСНОЇ ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ

Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем перебування пацієнта/пацієнтки.

Підстави надання послуги: направлення лікуючого лікаря осіб із встановленим діагнозом F11.2 «Синдром залежності».

 

18. СТАЦІОНАРНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ

Умови надання послуги:стаціонарно.

Підстави надання послуги: 

 •       направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 •       направлення лікуючого лікаря;
 •       направлення лікаря мобільної паліативної служби;
 •       переведення з іншого ЗОЗ/клінічного підрозділу ЗОЗ.

 

19. МОБІЛЬНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ І ДІТЯМ

Умови надання послуги: за місцем перебування пацієнта/пацієнтки та з використанням засобів телекомунікації.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • переведення з іншого ЗОЗ/клінічного підрозділу ЗОЗ під нагляд спеціалістів паліативної служби.

 

20. МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ НЕМОВЛЯТ, ЯКІ НАРОДИЛИСЬ ПЕРЕДЧАСНО ТА/АБО ХВОРИМИ, ПРОТЯГОМ ПЕРШИХ ТРЬОХ РОКІВ ЖИТТЯ

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно, та/або за місцем перебування дитини.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • переведення з іншого ЗОЗ/клінічного підрозділу ЗОЗ.


21. СТОМАТОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • самозвернення до лікаря-стоматолога, лікаря-стоматолога дитячого, лікаря-стоматолога- терапевта, лікаря-стоматолога-хірурга, лікаря зубного, лікаря-хірурга щелепно-лицевого;
 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря.

 

22. ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога.

 

23. СУПРОВІД І ЛІКУВАННЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ, НА ПЕРВИННОМУ РІВНІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки, та/або з використанням засобів телемедицини.

Підстави надання послуги: 

 • наявність плану лікування, створеного лікарем-фтизіатром у пацієнта/пацієнтки (зі встановленим діагнозом А15-А19), згідно з яким пацієнт/пацієнтка отримує лікування у лікаря з надання ПМД, якого обрано або буде обрано за декларацією про вибір лікаря з надання ПМД.

 

24. ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ ОДНОГО ДНЯ.

    Умови надання послуги: стаціонарно тривалістю не більше 24 годин.

    Підстави надання послуги:

 •       направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 •       направлення лікуючого лікаря;
 •       переведення з іншого  закладу охорони здоров’я (ЗОЗ) /клінічного підрозділу ЗОЗ.

 

25. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ШЛЯХОМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ

Умови надання послуг: надавач медичних послуг комунальної та державної форми власності, який включений МОЗ до переліку баз стажування лікарів-інтернів або додатково визначені Міністерством охорони здоров’я України заклади охорони здоров’я, із розподілом місць в інтернатурі за відповідними спеціальностями.

Підстави надання послуг:

 • наявність лікарів-інтернів, які працевлаштовані у закладах охорони здоров’я комунальної та державної форми власності та проходять підготовку в інтернатурі відповідно до їх розподілу, за кошти державного бюджету.

 

26. СУПРОВІД І ЛІКУВАННЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ З ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ НА ПЕРВИННОМУ РІВНІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем перебування пацієнта/пацієнтки (за рішенням лікаря ПМД).

Підстави надання послуги:

 • самозвернення;
 • направлення від лікуючого лікаря для осіб із встановленим діагнозом F00- F99 «Психічні розлади».

 

27. РЕАБІЛІТАЦІЙНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ У СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікуючого лікаря, зокрема лікаря фізичної та реабілітаційної медицини;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу ЗОЗ.

 

28. РЕАБІЛІТАЦІЙНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ У АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря, у тому числі лікаря фізичної та реабілітаційної медицини.

 

29. МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД ОСІБ, ЯКИЙ ОРГАНІЗОВУЄТЬСЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ЦЕНТРАМИ КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • картка обстеження та медичного огляду або картка медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ, або картка медичного огляду призовника, або направлення керівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

 

30. ЛІКУВАННЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ МЕТОДОМ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ  ГЕМОПОЕТИЧНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН 

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікуючого лікаря пацієнта/пацієнтки-реципієнта;
 • переведення з іншого ЗОЗ/клінічного підрозділу ЗОЗ пацієнта/пацієнтки-реципієнта із встановленим діагнозом;
 • самозвернення пацієнта/пацієнтки донора ГСК.

 

Детально про специфікації та умови закупівлі медичних послуг, які надаються за Програмою медичних гарантій у 2024 році, за посиланням: https://contracting.nszu.gov.ua/kontraktuvannya/kontraktuvannya-2024-1699952970/vimogi-pmg-2024