На 2022 рік між Ковельським МТМО та Національною службою здоров’я України укладено Договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій  на 28 пакетів медичних послуг:

1. ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ ОДНОГО ДНЯ

Умови надання послуги: стаціонарно тривалістю не більше 24 год.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу;
 • самозвернення у невідкладному стані.

 

2. ГОТОВНІСТЬ ДО НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, ЕПІДЕМІЙ ТА В ІНШИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
 • самозвернення у невідкладному стані.

 

3. ВАКЦИНАЦІЯ ВІД ГОСТРОЇ РЕСПІРАТОРНОЇ ХВОРОБИ COVID-19, СПРИЧИНЕНОЇ КОРОНАВІРУСОМ SARS-CoV-2

Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем перебування особи.

Підстави надання послуги: самозвернення особи, яка підлягає вакцинації, незалежно від наявності поданої декларації надавачу медичних послуг.

 

4. ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки (за рішенням лікаря ПМД), та/або з використанням засобів телекомунікації.

Підстави надання послуги: 

 • декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу;
 • самозвернення щодо діагностики та лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (незалежно від наявності декларації про вибір лікаря);
 • самозвернення при невідкладному стані (незалежно від наявності декларації про вибір лікаря).

 

5. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРОМУ МОЗКОВОМУ ІНСУЛЬТІ

Умови надання послуги: стаціоарно.

Підстави надання послуги: 

 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
 • самозвернення у невідкладному стані пацієнтів із наступними діагнозами:

– І60 Субарахноїдальний крововилив;

– І61 Внутрішньомозковий крововилив;

– І62 Інший нетравматичний внутрішньочерепний крововилив;

– I63 Інфаркт головного мозку;

– I67.6 Негнійний тромбоз внутрішньочерепного венозного синуса.

 

6. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРОМУ ІНФАРКТІ МІОКАРДА

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
 • самозвернення у невідкладному стані пацієнтів із наступними діагнозами:

–  I21 Гострий інфаркт міокарда;

–  I22 Повторний інфаркт міокарда.

 

7. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПОЛОГАХ

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • самозвернення для розродження;
 • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу пацієнток з діагнозом розродження (О80-О84).

 

8. ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ У СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу;
 • самозвернення у невідкладному стані.

 

9. СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
 • самозвернення у невідкладному стані.

 

10. ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ

Умови надання послуги: амбулаторно (в тому числі в умовах приймального відділення), за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки при наявності медичних показань (за рішенням лікуючого лікаря) або з використанням засобів телекомунікації.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога, лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку, лікаря-педіатра, лікаря-психіатра, лікаря-психіатра дитячого, лікаря-психіатра підліткового, лікаря-нарколога, лікаря-фтизіатра, лікаря-фтизіатра дитячого;
 • самозвернення до лікаря, у якого пацієнт/пацієнтка із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом;
 • самозвернення у невідкладному стані.

 

11. СТОМАТОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • самозвернення до лікаря-стоматолога, лікаря-стоматолога дитячого, лікаря-стоматолога-терапевта, лікаря-стоматолога-хірурга, лікаря зубного, лікаря-хірурга щелепно-лицевого;
 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря.

 

12. ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря за умови наявності декларації про вибір лікаря ПМД;
 • самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога за умови наявності декларації про вибір лікаря ПМД.

 

13. ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ МЕТОДОМ ГЕМОДІАЛІЗУ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги: направлення лікаря-нефролога/ лікаря-нефролога дитячого за умови наявності декларації про вибір лікаря ПМД та при встановленому діагнозі:

– N18.4 Хронічна хвороба нирок, стадія 4 (виключно до показів вказаних у галузевих стандартах у сфері охорони здоров’я);

– N18.5 Хронічна хвороба нирок, стадія 5;

– N18.8 Інші прояви хронічної ниркової недостатності;

– N18.9 Хронічна хвороба нирок неуточнена;

– N19 Ниркова недостатність неуточнена.

 

14. МАМОГРАФІЯ

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • вік пацієнтки – від 40 років і старше.

 

15. ГІСТЕРОСКОПІЯ

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • вік пацієнтки – від 50 років і старше.

 

16. ЕЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПІЯ

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • вік пацієнта/пацієнтки – від 50 років і старше.

 

17. КОЛОНОСКОПІЯ

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • вік пацієнта/пацієнтки – від 40 років і старше.

 

18. ЦИСТОСКОПІЯ

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • вік пацієнта/пацієнтки – від 50 років і старше.

 

19. БРОНХОСКОПІЯ

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • вік пацієнта/пацієнтки – від 50 років і старше.

 

20. СУПРОВІД І ЛІКУВАННЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ, НА ПЕРВИННОМУ РІВНІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки, та/або з використанням засобів телекомунікації / телемедичних систем.

Підстави надання послуги: 

 • наявність плану лікування створеного лікарем-фтизіатром у пацієнта (зі встановленим діагнозом А15-А19) згідно якого пацієнт отримує лікування у лікаря ПМД, якого обрано або буде обрано за декларацією про вибір лікаря з надання ПМД.

 

21. ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА СУПРОВІД ОСІБ ІЗ ВІЛ (ТА ПІДОЗРОЮ НА ВІЛ)

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • самозвернення.

 

22. ЛІКУВАННЯ ОСІБ ІЗ ПСИХІЧНИМИ ТА ПОВЕДІНКОВИМИ РОЗЛАДАМИ ВНАСЛІДОК ВЖИВАННЯ ОПІОЇДІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРЕПАРАТІВ ЗАМІСНОЇ ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ

Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем перебування пацієнта/пацієнтки.

Підстави надання послуги: направлення лікуючого лікаря осіб із встановленим діагнозом F11 «Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів».

 

23. МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ НЕМОВЛЯТ, ЯКІ НАРОДИЛИСЬ ПЕРЕДЧАСНО ТА/АБО ХВОРИМИ, ПРОТЯГОМ ПЕРШИХ ТРЬОХ РОКІВ ЖИТТЯ

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно, та/або за місцем перебування дитини.

Підстави надання послуги: 

 • направлення лікаря ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу.

 

24. МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ ВІД ТРЬОХ РОКІВ З УРАЖЕННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги: 

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу.

 

25. МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ ВІД ТРЬОХ РОКІВ З УРАЖЕННЯМ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу.

 

26. СТАЦІОНАРНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги: 

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • направлення лікаря мобільної паліативної служби;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу.

 

27. МОБІЛЬНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ

Умови надання послуги: за місцем перебування пацієнта/пацієнтки та з використанням засобів телекомунікації.

Підстави надання послуги: 

 • направлення лікаря ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу під нагляд спеціалістів паліативної служби.

 

28. СТАЦІОНАРНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПАЦІЄНТАМ З ГОСТРОЮ РЕСПІРАТОРНОЮ ХВОРОБОЮ COVID-19, СПРИЧИНЕНОЮ КОРОНАВІРУСОМ SARSCOV-2

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги: підтверджене захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) (відповідно до галузевих стандартів та медико-технологічних документів у сфері охорони здоров’я):

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
 • самозвернення у невідкладному стані.

 

Детально про специфікації та умови закупівлі медичних послуг, які надаються за Програмою медичних гарантій у 2022 році, за посиланням: https://contracting.nszu.gov.ua/vimogi-pmg-2022

Договір_2021_про_надання_первинної_медичної_допомоги

Договір_2021_про_надання_спеціалізованої_медичної_допомоги

Договір 2022 про надання первинної медичної допомоги

Договiр 2022 пронадання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги