На 2023 рік між Ковельським МТМО та Національною службою здоров’я України укладено Договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій  на 27 пакетів медичних послуг:

 1. ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки (за рішенням лікаря ПМД), та/або з використанням засобів телекомунікації.

Підстави надання послуги: 

 • декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу;
 • самозвернення щодо діагностики та лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (незалежно від наявності декларації про вибір лікаря);
 • самозвернення при невідкладному стані (незалежно від наявності декларації про вибір лікаря).

 

 1. ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ ОДНОГО ДНЯ

    Умови надання послуги: стаціонарно тривалістю не більше 24 год.

    Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • переведення з іншого  закладу охорони здоров’я (ЗОЗ) /клінічного підрозділу ЗОЗ.

 

 1. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРОМУ МОЗКОВОМУ ІНСУЛЬТІ

     Умови надання послуги: стаціонарно.

    Підстави надання послуги:

 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • переведення з іншого ЗОЗ та/або клінічного підрозділу ЗОЗ;
 • самозвернення у невідкладному стані пацієнтів:
 • І60 Субарахноїдальний крововилив;
 • І61 Внутрішньомозковий крововилив;
 • І62 Інший нетравматичний внутрішньочерепний крововилив;
 • I63 Інфаркт головного мозку;
 • 167.6 Негнійний тромбоз внутрішньочерепного венозного синуса.

 

 1. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРОМУ ІНФАРКТІ МІОКАРДА

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • переведення з іншого ЗОЗ та/або клінічного підрозділу ЗОЗ;
 • самозвернення у невідкладному стані пацієнтів із такими діагнозами:
 •  I21 Гострий інфаркт міокарда;
 •  I22 Повторний інфаркт міокарда.

 

 1. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПОЛОГАХ

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • самозвернення для розродження;
 • переведення з іншого ЗОЗ та/або клінічного підрозділу ЗОЗ пацієнток з діагнозом розродження (О80-О84).

 

 1. ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ У СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 •       направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 •       направлення лікуючого лікаря;
 •       доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 •       переведення з іншого ЗОЗ/клінічного підрозділу ЗОЗ;
 •       самозвернення у невідкладному стані.

 

 1. СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

  Умови надання послуги: стаціонарно.

 Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • переведення з іншого ЗОЗ та/або клінічного підрозділу ЗОЗ;
 • самозвернення у невідкладному стані.

 

 1. ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА, СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ

Умови надання послуги: амбулаторно (в тому числі в умовах приймального відділення), за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки при наявності медичних показань (за рішенням лікуючого лікаря) або з використанням засобів телекомунікації.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога, лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку, лікаря-педіатра, лікаря-психіатра, лікаря-психіатра дитячого, лікаря-психіатра підліткового, лікаря-нарколога, лікаря-фтизіатра, лікаря-фтизіатра дитячого;
 • самозвернення до лікаря, у якого пацієнт/пацієнтка із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом;
 • самозвернення у невідкладному стані.

 

 1. СТОМАТОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • самозвернення до лікаря-стоматолога, лікаря-стоматолога дитячого, лікаря-стоматолога-терапевта,

лікаря-стоматолога-хірурга, лікаря зубного, лікаря-хірурга щелепно-лицевого;

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря.

 

 1. ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога.

 

 1. ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ МЕТОДОМ ГЕМОДІАЛІЗУ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги: направлення лікаря-нефролога/ лікаря-нефролога дитячого при встановленому діагнозі:

 • N18. 4 Хронічна хвороба нирок, стадія 4 (виключно до показів, вказаних у галузевих стандартах у сфері охорони здоров’я);
 • N18. 5 Хронічна хвороба нирок, стадія 5;
 • N18. 8 Інші прояви хронічної ниркової недостатності;
 • N18. 9 Хронічна хвороба нирок неуточнена;
 • N19 Ниркова недостатність неуточнена.

 

 1. МАМОГРАФІЯ

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • вік пацієнтки – від 40 років і старше.

 

 1. ГІСТЕРОСКОПІЯ

 Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • вік пацієнтки – від 50 років і старше.

 

 1. ЕЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПІЯ

  Умови надання послуги: амбулаторно.

  Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • вік пацієнта/пацієнтки – від 50 років і старше.

 

 1. КОЛОНОСКОПІЯ

Умови надання послуги: амбулаторно

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • вік пацієнта/пацієнтки – від 40 років і старше.

 

 1. ЦИСТОСКОПІЯ

Умови надання послуги:  амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • вік пацієнта/пацієнтки – від 50 років і старше.

 

 1. БРОНХОСКОПІЯ

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • вік пацієнта/пацієнтки – від 50 років і старше.

 

 1. СУПРОВІД І ЛІКУВАННЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ, НА ПЕРВИННОМУ РІВНІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки, та/або з використанням засобів телекомунікації/телемедичних систем.

Підстави надання послуги: 

 • наявність плану лікування, створеного лікарем-фтизіатром у пацієнта/пацієнтки (зі встановленим діагнозом А15-А19), згідно з яким пацієнт/пацієнтка отримує лікування у лікаря з надання ПМД, якого обрано або буде обрано за декларацією про вибір лікаря з надання ПМД.

 

 1. ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА СУПРОВІД ОСІБ ІЗ ВІРУСОМ ІМУНОДЕФІЦИТУ

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • самозвернення.

 

 1. ЛІКУВАННЯ ОСІБ ІЗ ПСИХІЧНИМИ ТА ПОВЕДІНКОВИМИ РОЗЛАДАМИ ВНАСЛІДОК ВЖИВАННЯ ОПІОЇДІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРЕПАРАТІВ ЗАМІСНОЇ ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ

Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем перебування пацієнта/пацієнтки.

Підстави надання послуги: направлення лікуючого лікаря осіб із встановленим діагнозом F11 «Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів».

 

 1. МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ НЕМОВЛЯТ, ЯКІ НАРОДИЛИСЬ ПЕРЕДЧАСНО ТА/АБО ХВОРИМИ, ПРОТЯГОМ ПЕРШИХ ТРЬОХ РОКІВ ЖИТТЯ

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно, та/або за місцем перебування дитини.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • переведення з іншого ЗОЗ/клінічного підрозділу ЗОЗ.

 

 1. СТАЦІОНАРНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги: 

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • направлення лікаря мобільної паліативної служби;
 • переведення з іншого ЗОЗ/клінічного підрозділу ЗОЗ.

 

 1. МОБІЛЬНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ І ДІТЯМ

Умови надання послуги: за місцем перебування пацієнта/пацієнтки та з використанням засобів телекомунікації.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • переведення з іншого ЗОЗ/клінічного підрозділу ЗОЗ під нагляд спеціалістів паліативної служби.

 

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ШЛЯХОМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ

Умови надання послуг: надавач медичних послуг комунальної форми власності, який включений МОЗ до переліку баз стажування лікарів-інтернів або додатково визначені Міністерством охорони здоров’я України заклади охорони здоров’я, із розподілом місць в інтернатурі за відповідними спеціальностями.

Підстави надання послуг:  наявність лікарів-інтернів, які працевлаштовані у закладах охорони здоров’я комунальної власності та проходять підготовку в інтернатурі відповідно до їх розподілу, за кошти державного бюджету.

 

 1. ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ ТА СУПРОВІД ПАЦІЄНТІВ З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ У ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ У СТАЦІОНАРНИХ ТА АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ

Умови надання послуги: амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікуючого лікаря, видане пацієнтам з клінічно та морфологічно встановленим діагнозом злоякісного новоутворення;
 • переведення з іншого ЗОЗ та/або клінічного підрозділу ЗОЗ.

 

 1. РЕАБІЛІТАЦІЙНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ У СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ

Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікуючого лікаря, у тому числі лікаря фізичної та реабілітаційної медицини;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу ЗОЗ.

 

 1. РЕАБІЛІТАЦІЙНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ У АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ

Умови надання послуги: амбулаторно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря, у тому числі лікаря фізичної та реабілітаційної медицини.

 

Детально про специфікації та умови закупівлі медичних послуг, які надаються за Програмою медичних гарантій у 2023 році, за посиланням: https://contracting.nszu.gov.ua/kontraktuvannya/kontraktuvannya-2023/vimogi-pmg-2023

 

Договір_2021_про_надання_первинної_медичної_допомоги

Договір_2021_про_надання_спеціалізованої_медичної_допомоги

Договір 2022 про надання первинної медичної допомоги

Договiр 2022 пронадання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

Договір 2023 про супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз на первинному рівні медичної допомоги

Договір 2023 про забезпечення кадрового потенціалу із залученням лікарів-інтернів

Договiр 2023 про надання стаціонарних послуг загального профілю

Договір 2023 про надання послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою