Опубліковано: 5 Травня 2021

У час поширення гострих респіраторних захворювань, грипу, пневмоній, коронавірусної інфекції, особливої актуальності набуває лабораторна діагностика з визначення рівня прокальцитоніну. Це відносно новий вид досліджень. У чому полягає важливість проведення такого аналізу? Розповідає завідувач клініко-діагностичною лабораторією Ковельського МТМО, лікар-лаборант біохімічних досліджень вищої категорії Оксана Шабанова.


Прокальцитонін (PCT) є «ідеальним» біомаркером для діагностики та моніторингу бактеріальних інфекцій та сепсису. Через пандемію визначення рівня прокальцитоніну особливо актуальне. Адже не всі хворі з коронавірусною пневмонією потребують антибактеріальної терапії. Неконтрольоване вживання антибіотиків може значно погіршити стан хворого через підвищене навантаження на печінку і нирки.

Тому антибактеріальні засоби мають призначатися лише лікарем після лабораторних обстежень.
Результат цього аналізу дозволяє максимально рано діагностувати захворювання, визначити його тяжкість, оцінити перебіг та прогнозувати результат, допомагає лікарям оцінити клінічний стан пацієнта та прийняти рішення про призначення антибіотиків. Рівень прокальцитоніну допомагає відрізнити бактеріальну інфекцію від вірусної, а відтак – і знизити рівень призначень антибіотиків та вчасно припинити лікування.

Концентрація РСТ в плазмі крові підвищується пропорційно тяжкості інфекційного процесу. Локальні запальні вогнища не супроводжуються значним викидом РСТ в кров (рівень РСТ знаходиться в діапазоні від 0,5 до 2 нг/мл). Для важких бактеріальних інфекцій і сепсису характерний рівень РСТ більше 2 нг/мл.

Таким чином, аналіз рівня прокальцитоніну є досить важливим у процесі діагностичних і терапевтичних призначень для пацієнтів з респіраторними захворюваннями та сепсисом. Такі лабораторні дослідження дозволяють лікарю обирати не стандартне лікування, а індивідуальний підхід до кожного хворого.