Завідувач: Басістий Василь Федорович – лікар вищої категорії

 

Рентгенологічні обстеження населення проводяться на сучасному рентгенівському діагностичному обладнанні з цифровою обробкою зображення, цифровому рентгенологічному апараті для профілактичного обстеження органів грудної клітки, палатних портативних рентгенапаратах та плівкових діагностичних комплексах.     

  

Рентгенодіагностичними комплексами дозволяють виконувати багатопрофільні рентгенологічні дослідження, такі як:

   1. Дослiдження органiв грудної клiтини /ОГК/:

 • рентгеноскопiя
 • рентгенографiя в однiй,або двох проекцiях
 • рентгеноскопiя та рентгенографiя серця з контрастуванням стравоходу
 • ларингографiя
 • рентгенографiя серця,дiафрагми

           2.Дослiдження органiв травлення:

 • фарингографiя контрастна
 • рентгеноскопiя черевної порожнини /оглядова/
 • рентгенографiя черевної порожнини /оглядова/
 • рентгеноскопiя та рентгенографiя шлунку за традицiйною методою
 • самостiйна рентгеноскопiя та рентгенографiя стравоходу
 • холангiохолецистографiя внутрiшньовенна
 • холецистографiя пероральна
 • первинне подвiйне контрастування шлунку
 • дуоденографiя беззондова
 • iрригоскопiя
 •  iрригографія

           3.Дослiдження кiстково-суглубової системи:

 • рентгенографiя периферичних вiддiлiв кiстяка та хребта в однiй, або двох проекцiях
 • рентгенографiя черепа у двох проекцiях
 • рентгенографiя колоносових пазух
 • рентгенографiя скронево-щелепового суглобу
 • рентгенографiя нижньої щелепи
 • рентгенографiя кiсток носа
 • рентгенографiя зубiв
 • рентгенографiя скроневої кiстки
 • рентгенографiя ключицi
 • рентгенографiя лопатки у двох проекцiях
 • рентгенографiя ребер iз аутокомпресiєю
 • рентгенографiя грудини в двох проекцiях
 • рентгенографiя усiх вiддiлiв хребта
 • рентгенографiя кiсток миски
 • рентгенографiя м’яких тканин.

4. Рентгенологiчнi дослiдження якi використовуються в урологiї та гiнекологiї:

 • урографiя оглядова
 • урографiя внутрiшньовенна                                                                                                
 • ретроградна пiєлографiя
 • ретроградна цистографiя
 • уретерографiя
 • гiстеросальпiнгографiя
 • пельвiографiя
 • пневмопельвiографiя.

     5.Складнi та спецiальнi рентгенологiчнi дослiдження:

 • фiстулографiя
 • рентгенографiя додаткових пазух носа iз контрастуванням
 • рентгенографiя носопролиґу у боковій проекції
 • рентгенографiя пiрамiд скроневих кiсток у рiзних проекцiях
 • функцiональнi рентгенограми ступнiв
 • функцiональнi рентгенограми хребта
 • рентгеноодонтопарадонтографія.

 

Лікарі:

Басістий Василь Федорович

Басістий Василь Федорович

Завідувач відділенням, лікар-рентгенолог вищої категорії

Закінчив: Тернопільський державний медичний інститут. Стаж роботи – 34 р.

Анан'єва Любов Павлівна

Анан'єва Любов Павлівна

лікар-рентгенолог, другої категорії

Закінчила: Ризький медичний інститут. Стаж роботи – 45 р.

Грисюк Тамара Макарівна

Грисюк Тамара Макарівна

лікар-рентгенолог, лікар-спеціаліст

Закінчила: Кемеровський медичний інститут. Стаж роботи – 51 р.

Павільчук Сергій Анатолійович

Павільчук Сергій Анатолійович

лікар-рентгенолог першої категорії

Закінчив: Львівський національний медичний університет. Стаж роботи – 15 р.

Хвесюк Федір Никанорович

Хвесюк Федір Никанорович

лікар-рентгенолог вищої категорії

Закінчив: Донецький державний медичний інститут. Стаж роботи – 49 р.

Наконечний Сергій Валерійович

Наконечний Сергій Валерійович

лікар-рентгенолог другої категорії

Закінчив: Львівський національний медичний університет