Завідувач: Басістий Василь Федорович, лікар вищої категорії

Рентгенологічні обстеження пацієнтів проводяться на сучасному рентгенівському діагностичному обладнанні з цифровою обробкою зображення, цифрових рентгенологічних апаратах для профілактичного обстеження органів грудної клітки, палатних портативних рентгенапаратах, плівкових діагностичних комплексах, комп’ютерному томографі.     

Рентгенодіагностичні комплекси дозволяють виконувати багатопрофільні рентгенологічні дослідження, такі як:

   1. Дослiдження органiв грудної клiтини /ОГК/:

 • рентгеноскопiя
 • рентгенографiя в однiй або двох проекцiях
 • рентгеноскопiя та рентгенографiя серця з контрастуванням стравоходу
 • ларингографiя
 • рентгенографiя серця, дiафрагми
 • комп’ютерна томографія з контрастним підсиленням або нативна

   2. Дослiдження органiв травлення:

 • фарингографiя контрастна
 • рентгеноскопiя черевної порожнини /оглядова/
 • рентгенографiя черевної порожнини /оглядова/
 • рентгеноскопiя та рентгенографiя шлунка за традицiйною методою
 • самостiйна рентгеноскопiя та рентгенографiя стравохода
 • холангiохолецистографiя внутрiшньовенна
 • холецистографiя пероральна
 • первинне подвiйне контрастування шлунка
 • дуоденографiя беззондова
 • iрригоскопiя
 • iрригографія 
 • комп’ютерна томографія з контрастним підсиленням або нативна

  3. Дослiдження кiстково-суглобової системи:

 • рентгенографiя периферичних вiддiлiв кiстяка та хребта в однiй або двох проекцiях
 • рентгенографiя черепа у двох проекцiях
 • рентгенографiя колоносових пазух
 • рентгенографiя скронево-щелепового суглоба
 • рентгенографiя нижньої щелепи
 • рентгенографiя кiсток носа
 • рентгенографiя зубiв
 • рентгенографiя скроневої кiстки
 • рентгенографiя ключицi
 • рентгенографiя лопатки у двох проекцiях
 • рентгенографiя ребер iз аутокомпресiєю
 • рентгенографiя грудини в двох проекцiях
 • рентгенографiя усiх вiддiлiв хребта
 • рентгенографiя кiсток миски
 • рентгенографiя м’яких тканин
 • комп’ютерна томографія з контрастним підсиленням або нативна

4. Рентгенологiчнi дослiдження, якi використовуються в урологiї та гiнекологiї:

 • урографiя оглядова
 • урографiя внутрiшньовенна                                                                                                
 • ретроградна пiєлографiя
 • ретроградна цистографiя
 • уретерографiя
 • гiстеросальпiнгографiя
 • пельвiографiя
 • пневмопельвiографiя
 • комп’ютерна томографія з контрастним підсиленням або нативна

  5. Складнi та спецiальнi рентгенологiчнi дослiдження:

 • фiстулографiя
 • рентгенографiя додаткових пазух носа iз контрастуванням
 • рентгенографiя носопролиґу у боковій проекції
 • рентгенографiя пiрамiд скроневих кiсток у рiзних проекцiях
 • функцiональнi рентгенограми ступнiв
 • функцiональнi рентгенограми хребта
 • рентгеноодонтопарадонтографія
 • комп’ютерна томографія з контрастним підсиленням або нативна

 

Лікарі:

Басістий Василь Федорович

Басістий Василь Федорович

Завідувач відділення, лікар-рентгенолог вищої категорії

Закінчив: Тернопільський державний медичний інститут

Каспрук Андрій Миронович

Каспрук Андрій Миронович

лікар-рентгенолог другої категорії

Закінчив: Харківський національний медичний університет

Анан'єва Любов Павлівна

Анан'єва Любов Павлівна

лікар-рентгенолог другої категорії

Закінчила: Ризький медичний інститут

Грисюк Тамара Макарівна

Грисюк Тамара Макарівна

лікар-рентгенолог, лікар-спеціаліст

Закінчила: Кемеровський медичний інститут

Хвесюк Федір Никанорович

Хвесюк Федір Никанорович

лікар-рентгенолог вищої категорії

Закінчив: Донецький державний медичний інститут

Зайцев Андрій Олександрович

Зайцев Андрій Олександрович

лікар-рентгенолог другої категорії

Закінчив: Харківський національний медичний університет

Наконечний Сергій Валерійович

Наконечний Сергій Валерійович

лікар-рентгенолог другої категорії

Закінчив: Львівський національний медичний університет

Ковальчук Марія Олександрівна

Ковальчук Марія Олександрівна

лікар-рентгенолог, лікар-спеціаліст

Закінчила: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (м.Київ)